Kvantne metode

Čeprav je videti, da se v materialni realnosti vse dogaja v sosledju vzrok – posledica, kvantna znanost danes pravi, da poleg fizične realnosti, ki jo človek dojema s svojimi petimi čuti, obstaja tudi nešteto drugih, vzporednih realnosti, ki v našem tridimenzionalnem okolju niso manifestirane. Na to, katero od realnosti doživljamo, ključno vplivamo s svojo pozornostjo – ta je namreč tista, ki daje stvarem življenje.

Po Newtonovi razlagi, ki je v nas globoko zakoreninjena, deluje po načelu vzrok-posledica tudi vesolje. Zato se v želji po zdravstvenih in socialnih spremembah običajno osredotočamo na iskanje vzrokov nastalih težav zgolj na fizični ravni, s tem pa jih s svojo pozornostjo nehote krepimo, saj jim na ta način dodajamo (dajemo) energijo. Zato tudi so želene spremembe majhne in počasne.

Sodobna znanost odkriva, da svet sestavlja ena sama substanca, eter, iz katerega izhajata tako duhovni kot materialni svet. Zavest vesolja, ki je hkrati tudi naša zavest, pa je prvi vzrok stvarstva, takšnega, kot je.

Pri metodah samorazvoja, temelječih na kvantnih pristopih programa Šole za kvantne preskoke Kolebnica, fizični svet ni vzročen, temveč je projekcija spleta različnih faktorjev, prisotnih na duhovni ter energijski ravni. Nanje z usmerjanjem svoje pozornosti ključno vpliva vsak posameznik. Če smo torej osredotočeni na iskanje vzrokov težav samo na fizični ravni, smo podobni človeku, ki stoji pred ogledalom in nezadovoljen s podobo, ki jo v njem vidi, skuša nekaj spremeniti v ogledalu…

Zdravje in kakovost naših življenj sta torej projekcija vsega, kar nosimo v sebi: naših prepričanj, stališč, konceptov, strahov, predsodkov … Zato se bomo v Kolebnici učili osredotočanja nase in uvajanja sprememb v nas samih, ki bodo prinesle izboljšanje zdravstvenega stanja in s tem kakovosti življenja. Pri tem bomo uporabljali kvantne metode samorazvoja, ki temeljijo na delu s torzijskim poljem in nam teoretično omogočajo hipno spremembo zdravstvenega stanja ter kakovosti življenja. Sistematično delo na sebi in dviganje zavesti pa je predpogoj, da lahko teoretično znanje prenesemo tudi v prakso in se tako usposobimo za izvajanje kvantnih preskokov v drugačno realnost in s tem na višjo stopnjo zavesti. Tu ima zunanji svet manj vpliva na nas, mi pa se hkrati zavemo širšega smisla našega bivanja ter naše povezanosti s Celoto.


V teoretičnem in praktičnem delu boste pridobili naslednja znanja:

1. Energijski ustroj vesolja in človeka

– stvarstvo izhaja iz zavesti, eter, univerzalna energija eterične ravni, metafizična struktura vesolja, polja realnosti, torzijsko polje, polarnost in druge zakonitosti materialnega sveta, vorteksi, entitete, arhetipi

– avrične plasti, čakre, hara, srednji steber, svetlobno telo, razvoj duše v fizični realnosti, razvoj zavesti in inkarnacija svetlobnega telesa

2. Psihološki ustroj človeka in ozadje nastanka težav:

– struktura osebnosti, bazični, lažni in nepogojeni jaz, evolucija čustvene zrelosti, bolečinska telesa, čustvena identiteta, eneagrami, principi nastanka karmične energije

3. Kvantne metode in vaje za osebno rast in razvoj zavesti

– tehnike dihanja

– tehnike vzpostavljanja energijske pretočnosti telesa

– vaje ozemljevanja

– metode za zdravljenje čustev, bolečih spominov

– metode samozdravljenja s torzijskim poljem

– različne vaje in meditacije

– odpravljanje entitet

– zdravilne kode