Program

Čeprav je videti, da se v materialni realnosti vse dogaja v sosledju vzrok – posledica, kvantna znanost danes pravi, da poleg fizične realnosti, ki jo človek dojema s svojimi petimi čuti, obstaja tudi nešteto drugih, vzporednih realnosti, ki v našem tridimenzionalnem okolju niso manifestirane. Na to, katero od realnosti doživljamo, ključno vplivamo s svojo pozornostjo – ta je namreč tista, ki daje stvarem življenje.

Po Newtonovi razlagi, ki je v nas globoko zakoreninjena, deluje po načelu vzrok-posledica tudi vesolje. Zato se v želji po zdravstvenih in socialnih spremembah običajno osredotočamo na iskanje vzrokov nastalih težav zgolj na fizični ravni, s tem pa jih s svojo pozornostjo nehote krepimo, saj jim na ta način dodajamo (dajemo) energijo. Zato tudi so želene spremembe majhne in počasne.

Sodobna znanost odkriva, da svet sestavlja ena sama substanca, eter, iz katerega izhajata tako duhovni kot materialni svet. Zavest vesolja, ki je hkrati tudi naša zavest, pa je prvi vzrok stvarstva, takšnega, kot je.

Pri metodah samorazvoja, temelječih na kvantnih pristopih programa Šole za kvantne preskoke Kolebnica, fizični svet ni vzročen, temveč je projekcija spleta različnih faktorjev, prisotnih na duhovni ter energijski ravni. Nanje z usmerjanjem svoje pozornosti ključno vpliva vsak posameznik. Če smo torej osredotočeni na iskanje vzrokov težav samo na fizični ravni, smo podobni človeku, ki stoji pred ogledalom in nezadovoljen s podobo, ki jo v njem vidi, skuša nekaj spremeniti v ogledalu…

Zdravje in kakovost naših življenj sta torej projekcija vsega, kar nosimo v sebi: naših prepričanj, stališč, konceptov, strahov, predsodkov … Zato se bomo v Kolebnici učili osredotočanja nase in uvajanja sprememb v nas samih, ki bodo prinesle izboljšanje zdravstvenega stanja in s tem kakovosti življenja. Pri tem bomo uporabljali kvantne metode samorazvoja, ki temeljijo na delu s torzijskim poljem in nam teoretično omogočajo hipno spremembo zdravstvenega stanja ter kakovosti življenja. Sistematično delo na sebi in dviganje zavesti pa je predpogoj, da lahko teoretično znanje prenesemo tudi v prakso in se tako usposobimo za izvajanje kvantnih preskokov v drugačno realnost in s tem na višjo stopnjo zavesti. Tu ima zunanji svet manj vpliva na nas, mi pa se hkrati zavemo širšega smisla našega bivanja ter naše povezanosti s Celoto.


1. Kvantne metode

 • energijski ustroj vesolja in človeka (stvarstvo izhaja iz zavesti, eter, univerzalna energija eterične ravni, metafizična struktura vesolja, polja realnosti, torzijsko polje, polarnost in druge zakonitosti materialnega sveta, vorteksi, entitete, arhetipi; avrične plasti, čakre, hara, srednji steber, svetlobno telo, razvoj duše v fizični realnosti, razvoj zavesti in inkarnacija svetlobnega telesa)
 • psihološki ustroj človeka in ozadje nastanka težav (struktura osebnosti, bazični, lažni in nepogojeni jaz, evolucija čustvene zrelosti, bolečinska telesa, čustvena identiteta, eneagrami, principi nastanka karmične energije)
 • kvantne metode in vaje za osebno rast in razvoj zavesti (tehnike dihanja, tehnike vzpostavljanja energijske pretočnosti telesa, vaje ozemljevanja, metode za zdravljenje čustev, bolečih spominov, metode samozdravljenja s torzijskim poljem, različne vaje in meditacije, odpravljanje entitet, zdravilne kode)

2. Čakre in energijska telesa v avri

 • spoznavanje 7 glavnih energijskih centrov: teoretično o posameznih čakrah in njihovem pomenu na telesni, čustveni, mentalni in duhovni ravni
 • učenje čutenja čaker, uravnovešanje čaker z različnimi metodami
 • preverjanje delovanja čaker s kineziološkim mišičnim testiranjem
 • energijsko čiščenje in uravnovešanje čaker z glasbenimi vilicami
 • 7 plasti v avri, uravnovešanje in energijsko čiščenje zastojev, energijskih blokad in vzrokov neravnovesij z glasbenimi vilicami

3. Meridiani, jin-jang in 5 elementov

 • podrobno spoznavanje 5 elementov, kot to uči Tradicionalna kitajska medicina, patologija na telesni in psihološki ravni (odkrivanje energijskih vzrokov telesnih in drugih bolezni)
 • 6 zunanjih dejavnikov in njihov vpliv na bolezni in neravnovesja: veter, mraz, vlaga, poletna vročina, toplota, mraz
 • učenje diagnosticiranja neravnovesja skozi 5 elementov s kineziološkim mišičnim testiranjem, raziskovanje neravnovesja znotraj elementa in v odnosu z drugimi elementi (podporni in nadzorni krog in povezave med elementi)
 • razumevanje in ozaveščanje nastanka negativnih čustev, načinov odzivanja in delovanja v odnosu do sebe in zunanjega sveta
 • uravnovešanje energijskega sistema na ravni 5 elementov z različnimi metodami, zdravljenje vzrokov za nastanek negativnih čustev in metalnih vzorcev
 • podrobno spoznavanje 14 meridianov: potek meridianov, funkcija, polni in votli organi, čustva in mentalni koncepti, povezani s posameznim meridianom in organom, meridianski krog – ura
 • mišice in meridiani, spoznavanje 14 mišic za 14 meridianov, učenje somatskih vaj za uravnovešanje posameznih mišic
 • prebujanje pretoka energije meridianov z metodo vlečenja energije, tapkanja po meridianih
 • uravnovešanje energijskega sistema preko nevrolimfatičnih točk za 14 mišic (14 meridianov)
 • uravnovešanje energijskega sistema preko nevrovaskularnih točk za 14 mišic (14 meridianov)
 • refleksi hrbtenice in uravnovešanje meridianov in energijskega sistema – masaža točk na hrbtenici,
 • energijsko delo na hrbtenici z glasbenimi vilicami

4. Mišično testiranje

 • učenje mišičnega testiranja na različnih mišicah, ki pripadajo meridianom: priprava mišice na energijsko testiranje, testiranje in raziskovanje vsega, kar je zapisano v našem telesu in v energiji, v vseh časih našega obstoja, kako pridobimo in razumemo odgovore na vprašanja s preverjanjem napetosti/sproščenosti posamezne mišice
 • pogoji za uspešno testiranje: postavljanje makra (človekove osnovne strukture na energijski ravni), učenje protokolov uravnovešanja in priprave na energijsko delo in vstop v energijsko polje druge osebe
 • učenje testiranja na več različnih mišicah
 • mišično testiranje zase in delo z drugo osebo
 • testiranje in pregled delovanja čaker, meridianov, ravnovesja 5 elementov, raziskovanje in ozaveščanje mentalnih in čustvenih vzorcev, raziskovanje energij v odnosih
 • izbira Bachovih in drugih esenc z mišičnim testom
 • določanje vrste in pogostosti različnih terapij

5. Energijska diagnostika z blinkanjem

 • pomen pravilno usmerjene pozornosti, učenje usmerjanja pozornosti na energijske ravni, s katerimi čutili zaznavamo in beremo energije in kako jih razvijamo in se jih naučimo uporabljati, kaj je to jasnovidnost
 • aktivacija, učenje somatskega čutenja in uporaba sedmega čuta – energijskega vibriranja v celicah, čutenje vibriranja, trepetanja na vekah
 • učenje uporabe senzorja na vekah za čutenje pretoka energije, razlikovanje med odgovoroma DA in NE
 • energijsko raziskovanje, diagnostika na različnih področjih in povezava z mišičnim testiranjem
 • energijsko raziskovanje na daljavo

6. Energijsko delo z glasbenimi vilicami

 • učenje dela z vilicami različnih frekvenc, vilice kot podaljšek roke in pripomoček za usmerjanje pozornosti, pravilno držanje in aktivacija vilic, razvijanje sluha in čutenja valovanja zvoka, na kakšen način delujejo različne frekvence in kombinacije na fizično telo, živčni sistem in energijsko polje
 • delo na čakrah in v energijskem polju: iskanje motenj in blokad v energijskem polju, čiščenje in
 • uravnovešanje energijskega polja in delovanja čaker
 • uravnovešanje živčnega sistema in prekomerne napetosti, globinsko sproščanje
 • delo na mišicah, sklepih, hrbtenici, lobanji, stopalu, dlani, na notranjih organih
 • odpiranje pretoka energije s pomočjo vilic, pomoč pri ustvarjanju torzijskega polja, prizemljitev z vilicami, kako odpremo možnosti drugačnih svetov in realnosti
 • čiščenje energij v prostorih, čiščenje in aktivacija kristalov …

7. Kristali

 • osnove energijskega dela s kristali, izbira kristala
 • čiščenje in aktivacija energij kristalov: z energijskimi postopki in z glasbenimi vilicami
 • programiranje kristalov s pozornostjo, odpiranje kristalne mreže in programiranje kristalov z glasbenimi vilicami

8. Bachove esence (Tina Pipan)

 • spoznavanje 38 Bachovih esenc
 • uporaba, različni načini izbire esenc za osebno uporabo, karte, izdelava terapevtske stekleničke
 • mišično testiranje in blinkanje za izbiro in odmerjanje esenc