Vpis in plačilni pogoji

Potek predavanj

Program šole Kolebnica bo obsegal deset modulov, vsak po 13 ur. Predavanja bodo potekala enkrat mesečno ob sobotah in nedeljah med 9.30. do 16.00. uro. Dodatno bomo po potrebi organizirali vaje, ki bodo potekale v drugem terminu poleg rednih modulov in so vključene v ceno šolanja.

Letos bomo v prvi letnik sprejeli polovico manj učencev, predavanja pa bodo potekala v Brežicah, v prostorih Wellness duše.

Ker je jesen zaradi ukrepov, povezanih z omejevanjem širjenja virusa, še negotova, nam bo manjša skupina 10-12 učencev omogočila prilagajanje morebitnim omejitvam in nemoteno delo in učenje. Učenje v manjši skupini pa prinaša tudi prednosti, predvsem omogoča bolj individualen pristop in kvalitetnejše delo.

Urnik bo objavljen naknadno.

V programu prvega letnika bo poudarek na osebnostni rasti, delu na sebi, razvijanju potencialov in učenju osnov terapevtskih tehnik za pomoč in svetovanje sebi in bližnjim.

Za vse tiste, ki jih bo zanimalo nadaljevanje, se je možno po zaključenem prvem letniku in napredku na osebnem področju, vpisati v drugi letnik. Ta bo namenjen poglabljanju znanja ter izpopolnjevanju terapevtskih pristopov pri zdravljenju drugih.

Predavatelji: Tina Ogorevc, Tadej Pretner, Tina Pipan (Bachove esence)

Strokovna vodja šole: Tina Ogorevc


Vpisni pogoji

V šolo Kolebnica se lahko vpiše vsaka polnoletna oseba, ne glede na predznanje iz področja dela z energijami. Program je zelo primeren tako za začetnike kot tudi za vse, ki imajo na tem področju več izkušenj in znanj ali pa bi želeli nadgraditi svoje terapevtsko delo.

Če se želite vpisati v šolo Kolebnica, je zaželjeno, da imate interes za teme, ki jih obravnavamo, da ste odprti za nova spoznanja, imate željo po raziskovanju, prav tako pa je pomembno, da ste pripravljeni na delo in učenje znotraj skupine. Program Kolebnice je oblikovan za skupinsko delo, zato se prilagaja dinamiki celotne skupine, negovanju skupinske energije v smislu prijetnega učnega okolja, medsebojni podpori in sodelovanju pa namenjamo posebno pozornost.

Šola Kolebnica je namenjena osebnostni rasti slušateljev ter razvoju njihovih potencialov. Prvi letnik Kolebnice ni izobraževanje za terapevte naravnega zdravljenja. Prav tako naučene metode, namenjene osebni rasti, ne nadomeščajo uradnega medicinskega zdravljenja. Postopki in tehnike, ki se jih boste naučili v teku šolanja, so namenjeni vzpostavljanju ravnovesja na energijskih ravneh ter aktivaciji človekovih naravnih sistemov samozdravljenja. Šola ni namenjena zdravljenju fizičnih ali psihičnih bolezni.

Šola Kolebnica ni primerna za posameznike z diagnozo psihične bolezni ali odvisnosti od drog oziroma alkohola.


Cena šolanja

Cena posameznega modula v obsegu 13 ur (sobote in nedelje enkrat mesečno) znaša 130 evrov. Skupna cena desetih modulov (enega letnika) je 1.300 evrov: 10 x 130 evrov.

Šolnino lahko poravnate mesečno, po prejetju računa pred pričetkom posameznega modula. V tem primeru ob podpisu Pogodbe o izobraževanju plačate vpisnino v višini 2 modulov, to je 260 eurov. Omenjeni znesek se nato obračuna kot plačilo zadnjih dveh modulov.

Šolnino lahko poravnate tudi v enkratnem znesku ob podpisu Pogodbe o izobraževanju. V tem primeru upoštevamo popust in je cena za posamezni modul 120 evrov, znesek celotne šolnine za prvi letnik pa 1.200 evrov: 10 x 120 evrov.


Kontakt in dodatne informacije:

Z veseljem bom odgovorila na vsa dodatna vprašanja ali vam podrobneje predstavila program šole Kolebnica individualno. Pokličete me lahko na mobilno številko: 040 512 432 (v dopoldanskih urah) ali mi pišete na e-naslov: info@maat-center.com

Prijavnico za vpis najdete tu.

Tina Ogorevc