Vpis in plačilni pogoji

Šola Kolebnica razpisuje nov spletni program v obsegu 120 ur ( 12 mesecev/ 10 ur na mesec/ 2,5 uri na teden), s katerim pridobite certifikat za Praktika celostnih terapij z zvokom.

Trenutno ne razpisujemo klasičnega programa šole Kolebnica v sodelovanju s Tadejem Pretnerjem, kot v preteklih letih. V letu 2022/23 je razpisan samo spletni program za Praktika celostnih terapij z zvokom.

Vodja programa in predavateljica: Tina Ogorevc Pavlin
Razpisana mesta v programu: 16

Plačilni pogoji:

Cena programa je 1.440 eur ( 1.300 eur za enkratno plačilo) in vključuje 120 ur spletnih predavanj v 12 mesecih, gradivo v elektronski obliki, dostop do posnetkov ves čas trajanja programa in še 6 mesecev po zaključku, vaje v živo po dogovoru.

Cena ne vključuje nakupa glasbenih vilic. Vaje se ne štejejo v ure programa in so dodatne, vključene v ceno programa in prostovoljne.

Za plačila v enkratnem znesku vam priznam popust, v tem primeru je cena programa 1.300 eur.

V primeru plačila preko mesečnih obrokov je znesek vpisnine 360 eur, upošteva se kot plačilo zadnjih treh mesecev izobraževanja. Za mesečne obroke v višini 120 evrov boste vsak mesec prejeli elektronski račun, ki ga poravnate pred začetkom predavanj tega meseca.

Potek predavanj:

Predavanja bodo v veliki meri praktične narave, potekala bodo preko spleta enkrat tedensko po 2,5 uri (10 ur na mesec). Prednost spletnega programa je v tem, da lahko sledite od doma in da boste imeli dostop do posnetkov predavanj, kar omogoča kvalitetno učenje, ponavljanje vaj in nadomeščanje zamujenih predavanj.

V teku učnega leta bodo organizirane tudi vaje v živo, na katerih si boste lahko izmenjali terapije s sošolci, opazovali, kako drugi delamo in začutili vse tisto, česar ni možno pokazati na daljavo.

Ker bodo predavanja potekala preko aplikacije Zoom, jo morate znati uporabljati. Potrebujete dobro internetno povezavo, računalnik s kamero in slušalke. Za dostop do posnetkov predavanj preko Google drive potrebujete gmail elektronski naslov. (na druge elektronske naslove ne morem poslati dostopa do posnetkov)

Za sodelovanje v izobraževanju boste potrebovali 2 terapevtski vilici, eno za delo na telesu, drugo za diagnosticiranje in energijsko delo v biopolju. Po prijavi boste dobili navodila za nakup oziroma se bomo dogovorili za skupinsko naročilo iz tujine. Ostalih vilic, ki jih boste spoznali, ni potrebno kupiti in je izbira prepuščena vam.

Vpisni pogoji:

V šolo Kolebnica se lahko vpiše vsaka polnoletna oseba, ne glede na predznanje iz področja dela z energijami. Program je zelo primeren tako za začetnike kot tudi za vse, ki imajo na tem področju več izkušenj in znanj ali pa bi želeli nadgraditi svoje terapevtsko delo.

Če se želite vpisati v šolo Kolebnica, je zaželjeno, da imate interes za teme, ki jih obravnavamo, da ste odprti za nova spoznanja, imate željo po raziskovanju, prav tako pa je pomembno, da ste pripravljeni na delo in učenje znotraj skupine. Program Kolebnice je oblikovan za skupinsko delo, zato se prilagaja dinamiki celotne skupine, negovanju skupinske energije v smislu prijetnega učnega okolja, medsebojni podpori in sodelovanju pa namenjamo posebno pozornost.

Naučene metode so namenjene osebni rasti in ne nadomeščajo uradnega medicinskega zdravljenja. Postopki in tehnike, ki se jih boste naučili v teku šolanja, so namenjeni vzpostavljanju ravnovesja na energijskih ravneh ter aktivaciji človekovih naravnih sistemov samozdravljenja. Šola ni namenjena zdravljenju fizičnih ali psihičnih bolezni. V šoli ne izvajamo in se ne učimo zdravilstva.

Šola Kolebnica in njeni programi niso primerni za posameznike z diagnozo psihične bolezni ali odvisnosti od drog oziroma alkohola.

Z sodelovanje v izobraževanju za Praktika celostnih terapij z zvokom je potrebno podpisati pogodbo o izobraževanju s šolo Kolebnica. Prijaviti se je možno samo na celoten program. V primeru večjega števila prijav, kot je prostih mest (16) bom upoštevala vrstni red prijav, ki jih potrdite s plačilom šolnine ali vpisnine.